Inteligentne systemy transportu - ITS

Zarządzanie ruchem i transportem publicznym

System ITS pozwala na efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym, polepszenie warunków przemieszczania się pojazdów i innych użytkowników dróg, zastosowanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej, informowanie pasażerów o dostępnych środkach komunikacji zbiorowej, informowanie kierowców o bieżących warunkach ruchu, planowanie i rozwój infrastruktury transportowej dzięki posiadaniu bogatego materiału analitycznego.

Sterowanie ruchem polega na centralnym zarządzaniu pracą sygnalizacji świetlnej w celu uzyskania płynności ruchu podczas zmieniających się warunków w godzinach szczytu i poza nimi. System umożliwia nadawanie priorytetu pojazdom transportu publicznego, pozwalając tym samym na ich płynny przejazd przez skrzyżowanie bez zbędnego zatrzymywania. Analizie poddawane są dane o ruchu, które pozyskiwane są z setek detektorów- obliczone na ich podstawie parametry pracy zostają przekazane zwrotnie do sterowników sygnalizacji świetlnych. Proces wprowadzania zmian w terenie wykonywany jest w czasie rzeczywistym. Analiza ruchu drogowego dokonywana jest za pomocą zaawansowanych algorytmów matematycznych.

Korzyści

Zastosowania systemu
  • Efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym

  • Polepszenie warunków przemieszczania się pojazdów i innych użytkowników dróg

  • Zastosowanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej

  • Informowanie pasażerów o dostępnych środkach komunikacji zbiorowej pozwalających na dotarcie do celu poprzez wykorzystanie elektronicznych nośników informacji

  • Informowanie kierowców o bieżących warunkach ruchu poprzez wykorzystanie elektronicznych nośników informacji

  • Planowanie i rozwój infrastruktury transportowej dzięki posiadaniu bogatego materiału analitycznego

Charakterystyka systemu ITS

Główne moduły systemu

Dynamiczna informacja przystankowa funkcjonuje w oparciu o wyświetlanie rozkładowego i prognozowanego czasu przyjazdu autobusów i tramwajów na elektronicznych tablicach zmiennej treści. Tablice te instalowane są na przystankach komunikacji miejskiej.

Tablice zmiennej treści, tzw. VMS, służą do informowania kierowców o sytuacji drogowej związanej z prowadzonymi remontami, objazdami, jak i do podawania bieżących parametrów ruchu, czyli czasu przejazdu dla określonych kierunków, dopuszczalnej prędkości, oblodzenia jezdni, warunków atmosferycznych itp. Tablice są instalowane nad głównymi arteriami komunikacyjnymi. Prezentowana informacje pochodzą z wielu źródeł, np. z kamer, stacji pogodowych, stacji ważenia pojazdów, Centrum Zarządzania Ruchem.

Monitoring skrzyżowań i detekcji zdarzeń drogowych oparty jest na kamerach cyfrowych instalowanych w obrębie węzłów komunikacyjnych. Kamery umożliwiają operatorom pracującym w Centrum Zarządzania Ruchem obserwację potoków pojazdów oraz analizę zmienności natężenia ruchu drogowego w sposób wizualny.

Preselekcyjne punkty wagowe służą do pozyskiwania szczegółowych parametrów dotyczących ruchu kołowego. Głównym ich zadaniem jest pomiar masy przemieszczających się pojazdów celem ochrony nawierzchni dróg publicznych, a także pomiar wysokości pojazdu celem ochrony infrastruktury miejskiej, co w powiązaniu z możliwością odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu pozwala na egzekucję wykroczeń.

System Nadzoru Transportu Publicznego odpowiada za gromadzenie danych o dostępnej infrastrukturze transportowej. Stanowi wsparcie dla dyspozytorów w zarządzaniu użytkowanym taborem (tramwajami, autobusami itp.), aby wszelkie awarie lub zdarzenia drogowe miały jak najmniejszy wpływ na jakość świadczonych usług.

Monitoring infrastruktury odpowiada za przekazywanie informacji o wszystkich awariach kluczowych urządzeń zainstalowanych na obszarze funkcjonowania całego systemu. Po wykryciu awarii aplikacja przesyła powiadomienie do odpowiednich służb technicznych, odpowiedzialnych za przywrócenie sprawności. Operator systemu na mapie miasta może określić dokładną lokalizację uszkodzonego urządzenia.

Monitoring przejazdu na czerwonym świetle pozwala na wykrycie wykroczeń dokonywanych przez kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego na skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją świetlną. System przygotowuje materiał dowodowy (zdjęcia i film), który umożliwia wszczęcie procedury mandatowej.

Centrum Zarządzania Ruchem – jednostka koordynująca czynności operacyjne, której celem jest nadzorowanie i poprawa płynności ruchu. Działania podejmowane w CZR: – przetwarzanie i analiza danych, pochodzących z detektorów ruchu, pętli indukcyjnych, kamer wideo, sterowników sygnalizacji świetlnej, radarów – gromadzenie danych na temat ruchu kołowego w mieście, transportu publicznego oraz sytuacji parkingowej – tworzenie analiz i raportów na potrzeby bieżącego zarządzania ruchem oraz rozwoju infrastruktury transportowej – zarządzanie infrastrukturą wybudowaną na potrzeby inżynierii ruchu.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania