GAZ-KOLEKTOR

Kolekcja danych z sieci gazowniczej

GAZ-KOLEKTOR jest kompleksową platformą informatyczną przeznaczoną dla operatorów sieci gazowniczych lub firm posiadających rozległą sieć gazowniczą z dużą ilość urządzeń pomiarowych gromadzących dane rozliczeniowe.

Zastosowanie

Przeznaczenie systemu

System GAZ-KOLEKTOR realizuje zadania z zakresu pobierania danych z różnorodnych źródeł (przeliczników, gazomierzy, chromatografów), zapewnienia łączności z urządzeniami oraz ich przetwarzania i dystrybucji do wielu systemów odbiorczych. System pełni rolę centralnej bazy parametrów ilościowych oraz jakościowych paliwa gazowego, stanowiąc źródło dla innych systemów informatycznych wykorzystywanych przez operatora.

System pełni rolę centralnej bazy parametrów ilościowych oraz jakościowych paliwa gazowego, stanowiąc źródło dla innych systemów informatycznych wykorzystywanych przez operatora. Automatyzuje procesy pozyskiwania danych z wielu urządzeń równolegle, ich ujednolicania i weryfikacji poprawności formalnej i merytorycznej. Na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych GAZ-KOLEKTOR przygotowuje konfigurowalne agregaty, które służą do weryfikacji i rozliczenia usługi dostawy lub przesyły gazu.

przeliczniki, gazomierze, chromatografy

Funkcjonalności

Specyfika mechanizmów
  • Szybka i „masowa” weryfikacja danych

  • Wysoka jakość danych
  • Mechanizm definiowania urządzeń wirtualnych
  • Automatyzacja procesów pozyskiwania danych

GAZ-KOLEKTOR został wyposażony w mechanizmy wspierające użytkowników w zakresie kontroli jakości gromadzonych danych. System pozwala na definiowanie dowolnych kryteriów poprawności danych i prezentowania wyników ich kontroli sposób wizualny. Takie rozwiązanie pozwala na szybką i „masową” weryfikacje danych np. na potrzeby wyliczenia agregatów rozliczeniowych. Przyjęte rozwiązania gwarantują wysoką jakość danych dostarczanych do innych systemów operatora. W przypadku nieciągłości danych pobieranych z urządzeń wynikających z np. awarii system umożliwia uzupełnienie braków parametrami wygenerowanymi na podstawie danych archiwalnych. Wielkość przepływu gazu może być zadana przez użytkownika lub wyliczana przez system a charakterystyka przebiegu jest generowana na podstawie przebiegów historycznych.

Oprócz pozyskiwania danych z urządzeń fizycznych GAZ-KOLEKTOR posiada mechanizm definiowania urządzeń wirtualnych I układów pomiarowych. Definiowane w systemie urządzenia wirtualne I układy pomiarowe nie posiadają fizycznego odpowiednika w infrastrukturze pomiarowej, a dane pomiarowe dla takich urządzeń są wyliczane przez system w oparciu o dane z innych urządzeń pomiarowych według formuł określonych przez administratora systemu. Urządzenie wirtualne I układ pomiarowy z punktu widzenia procesu przygotowania danych rozliczeniowych jest takim samym źródłem danych jak urządzenia fizyczne.

Korzyści

Automatyzacja procesu
  • skrócenie procesu rozliczenia usług przesyłu/dostaw poprzez automatyzację procesów akwizycji, agregacji i dystrybucji danych,
  • automatyzacja agregacji danych pomiarowych na potrzeby rozliczenia usług dostawy lub przesyłu gazu,
  • standaryzacja metod przetwarzania danych i wyliczania agregatów,
  • automatyzacja przygotowania obowiązkowych publikacji o aktualnym przepływie i jakości przesyłanego gazu,
  • stworzenie jednego archiwum danych pomiarowych w skali całego przedsiębiorstwa np. na potrzeby analizy reklamacji.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania