Eindustria

Czym jest?

System Eindustria to kompleksowe rozwiązanie wspierające procesy planowania i realizacji zakupów gazu dedykowane dla podmiotów, które mają status Zleceniodawcy Usługi Przesyłowej (ZUP), Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub Odbiorcy Końcowego.

System Eindustria umożliwia długoterminowe planowanie zapotrzebowania na paliwo gaz ziemny w podziale na dowolne, konfigurowalne okresy (lata – gazowe lub kalendarzowe, miesiące i doby) oraz pozwala na szczegółowe ewidencjonowanie posiadanych kontraktów na dostawy gazu, w tym z Towarową Giełdą Energii, oraz kontraktów przesyłowych. System weryfikuje posiadane kontrakty z dostawcami i operatorami przesyłowymi pod względem pokrycia zaplanowanego zapotrzebowania.

Funkcjonalność

Systemu Eindustria

System umożliwia przejście od długoterminowych planów zapotrzebowania, do bieżących planów operacyjnych – tygodniowych, dobowych i godzinowych. W ramach planowania operacyjnego system wspiera planowanie dostaw pokrywających zakładane zapotrzebowanie z uwzględnianiem posiadanych kontraktów z dostawcami i przesyłowych. W szczególności wspierane jest bilansowanie dostaw poprzez planowanie niezbilansowania u operatora, wykorzystanie elastycznych kontraktów z dostawcami, wykorzystanie TGE do uzupełniania braków po stronie dostaw, jak również wykorzystanie TGE do odsprzedaży nadwyżek gazu.

System kontroluje terminowość dokonywanych nominacji/renominacji do dostawców, jak i do operatorów, terminowość alokacji operatywnych oraz prognoz transportowych, informując z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności ich złożenia. System uwzględnia przy tym obowiązujące terminarze operatorów i dostawców, jak również śledzi na bieżąco zmiany planu operacyjnego w kontekście złożonych już nominacji.

Monitoring

System jest w pełni zintegrowany z systemami informatycznymi operatora Gaz-System w zakresie składania nominacji (protokół AS4 i dokumenty Edig@s 5.1), składania alokacji, odczytu statusów nominacji, danych operatywnych i rozliczeniowych.

System na bieżąco weryfikuje zgodność zamówionych dostaw z aktualnym zużyciem oraz warunkami kontraktów takimi jak np. minimalna i maksymalna moc umowna. W przypadku zagrożenia przekroczenia wartości kontraktowych oraz poziomu niezbilansowania, system ostrzega o tym fakcie, co pozwala na uniknięcie dodatkowych opłat. System informuje na bieżąco o przekroczeniach zdefiniowanych przez użytkownika progów oraz o pozyskaniu nowych danych od operatora przesyłowego lub dostawców.

Specyfika działania

Eindustria wymienia informacje z uczestnikami rynku, w tym z dostawcami, operatorami systemów przesyłowych, operatorami systemów dystrybucyjnych w standardzie wymiany dokumentów elektronicznych dedykowanym dla uczestników rynku gazu np. EDIG@S oraz w innych standardach dopuszczonych przez poszczególnych uczestników rynku.

Korzyści:

  • zmniejszenie kosztów zakupów gazu oraz kosztów związanych z niezbilansowaniem zapotrzebowania,
  • bieżące bilansowanie zużycia gazu w oparciu o dane pomiarowe własne i/lub operatora.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania