Profesjonalne bazy danych adresowych dla Twojego biznesu

Czym są Bazy Danych WASKO?

Bazy danych WASKO to kompletne i fachowe źródło wiedzy do weryfikowania i standaryzacji danych adresowych. Zawierają pełne, wiarygodne informacje adresowe z terenu całej Polski: współrzędne geograficzne, kody pocztowe, nazwy ulic, numeracje budynków.

Nasze słowniki to narzędzie przeznaczone dla firm obsługujących korespondencję, przetwarzających informacje oraz potrzebujących dostępu do danych geolokalizacyjnych do prowadzenia swoich usług.

Z pomocą naszych słowników przyporządkujesz instytucje i urzędy do adresów, znajdziesz informacje o nazewnictwie wszystkich miejscowości i ich kodach pocztowych, także tych archiwalnych, wycofanych z użytku.

W odpowiednim połączeniu, dane zawarte w naszych bazach znajdują zastosowania m.in. w mechanizmach automatycznej korespondencji, procesach finansowych czy mechanizmach walidujących.

Dobrze dobrana baza adresowa zwiększa efektywność

Słowniki dostępne w naszej ofercie

Zbiór informacji adresowych z terenu całej Polski, przypisanych do miejscowości, ulic i zakresów numeracji budynków. Wśród nich informacje o liczbie ludności, współrzędne geograficzne budynków, centroidy miejscowości oraz kodów pocztowych, czy numeracja TERYT (SYM, SYM_POD, SYM_UL).

Baza zawierająca informacje o ilości gospodarstw domowych dla budynków, ulic i kodów pocztowych w Polce oraz informacje o liczbie ludności dla miejscowości, ulic i kodów pocztowych.

Baza adresowa wszystkich budynków i mieszkań w Polsce.

 • Współrzędne geograficzne punktów adresowych (geokoordynaty dla 8,7 miliona punktów adresowych)
 • Współrzędne geograficzne miejscowości (centroidy dla 73 tys. miejscowości w Polsce)
 • Współrzędne geograficzne kodów pocztowych (centroidy dla ponad 26 tys. rekordów; przy szacowaniu środka punktu została uwzględniona ilość mieszkańców w poszczególnych budynkach, dzięki temu środek kodu został przesunięty w stronę budynków o największej liczbie ludności)

Dane dotyczące ryzyka zalania budynków w kilku zakresach. Możliwa jest selekcja budynków, dla których występuje ryzyko zalania:

 • brak ryzyka
 • raz na 10 lat
 • raz na 100 lat
 • raz na 500 lat
 • ryzyko zalania w przypadku zniszczenia wałów przeciwpowodziowych
 • Urzędy administracyjne: Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie;
 • Urzędy Skarbowe;
 • Urzędy Celne;
 • Sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe oraz wydziały sądów: cywilne, gospodarcze, prowadzące księgi wieczyste, egzekucyjne, karne, rodzinne;
 • Prokuratury;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Urzędy Stanu Cywilnego;
 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kancelarie Komorników Sądowych;
 • Policja;
 • Państwowa Straż Pożarna;
 • Straż Miejska i Straż Gminna;
 • Urzędy Pracy;
 • Izby Administracji Skarbowej.

Zawiera informacje o dacie imienin, rodzaju oraz odmianę imion przez przypadki (mianownik, dopełniacz i wołacz).  Oferujemy także bazę imion obcojęzycznych z przyporządkowaniem narodowości do imienia.

Usprawnij działania firmy dzięki bazom danych adresowych

Korzyści
 • uproszczenie procesu wprowadzania danych,
 • wyższa jakość danych, eliminacja zdublowanych i błędnych adresów,
 • usprawnienie procesów grupowania i selekcji danych,
 • wspieranie użytkowników w wypełnianiu formularzy internetowych z danymi adresowymi,
 • automatyzacja m.in. korespondencji seryjnej i procesów rozliczeniowych,
 • wspomaganie obliczania odległości pomiędzy punktami,
 • poprawa jakości posiadanych baz adresowych.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Bazy danych adresowych - funkcjonalność

Bazy danych widok

Wszystkie dane opisujemy identyfikatorami umożliwiającymi połączenie z danymi z rejestru TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju).

Informacje znajdujące się w naszych słownikach pochodzą z oficjalnych źródeł, m.in. z:

 • Głównego Urząd Statystyczny
 • Głównego Urząd Geodezji i Kartografii
 • Urzędów Miast i Gmin
 • Poczty Polska

Dbamy o aktualność danych zawartych w bazach. Aktualizacje wykonujemy z regularną częstotliwością. Kody pocztowe i ulice aktualizujemy co miesiąc. Co kwartał: kancelarie komornicze, sądy, urzędy miast i gmin, współrzędne geograficzne. Co rok sprawdzamy po podział terytorialny, urzędy skarbowe, urzędy stanu cywilnego, liczba ludności i gospodarstw domowych, numeracja budynków i mieszkań i pozostałe dane (za wyjątkiem bazy imion i nazwisk)

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w  prowadzeniu baz adresowych oraz serwisów baz danych.

Wyszukiwanie danych adresowych jest proste!

Sposoby dostępu do baz danych WASKO

Pełna baza słownikowa

Dane udostępniamy w postaci plików tekstowych lub bazodanowych. To rozwiązanie dla firm, które otrzymane dane importują do własnych systemów.

Dostęp online

Umożliwia wyszukiwanie aktualnych danych w bazie poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie zalecane jest dla firm wyszukujących informacje regularnie, w małej ilości.

Możliwości integracyjne

WebAPI

Świadczymy usługę WebAPI dla klientów zainteresowanych integracją własnych systemów z bazami danych, jakie oferujemy. Usługa pozwala na wyszukiwanie danych we własnej aplikacji za pomocą połączenia z serwerem, co daje możliwość dowolnej rozbudowy swoich narzędzi.

Usługi bazodanowe

Dodatkowe rozwiązania

Za pomocą naszych słowników adresowych realizujemy także zamówienia na różnego rodzaju usługi bazodanowe, m.in.: standaryzację danych, geokodowanie, czy uzupełnienie danych.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania