Elektroniczny obieg dokumentów Elektroniczny obieg dokumentów IntraDok

IntraDok to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które zapewnia konwersję dokumentów z formy papierowej do postaci elektronicznej. Umożliwia ich przechowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie. Czytaj więcej

automatyzacja procesów biznesowych NEDAPS

System efektywnie wspiera operatorów i administratorów w realizacji ich codziennych prac. NEDAPS przeznaczony jest dla każdej firmy posiadającej rozległą infrastrukturę złożoną z różnorodnych urządzeń i systemów wielu producentów, która wymaga częstych modyfikacji w celu zapewnienia realizacji usług zarówno wewnątrz firmy, jak i dla klientów zewnętrznych. Czytaj więcej

Business Support Solution (BSS) WASKO BSS

kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie obszarów biznesowej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Czytaj więcej

Operations Support System (OSS) WASKO OSS

to kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie dla wszystkich obszarów operacyjnej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Zapewnia optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów przy minimalnym zaangażowaniu służb operacyjnych. Czytaj więcej

tunel wasko symulacja tuneli Symulator tunelu

Symulator tunelu to autorskie narzędzie, które zostało opracowane w celu wirtualnego odtworzenia rzeczywistego tunelu w technologii trójwymiarowej. Rozwiązanie pozwala symulować zdarzenia i ich konsekwencje, które mogą zaistnieć w prawdziwym tunelu. Czytaj więcej

NEDAPS TELCO

NEDAPS TELCO to rozwiązanie dedykowane dla operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców zarówno usług internetowych, jak i kontentu. Wieloletnie doświadczenie WASKO we współpracy z największymi operatorami telekomunikacyjnymi zaowocowało stworzeniem narzędzia dokładnie wpisującego się w potrzeby i oczekiwania operatorów w zakresie orkiestracji systemów i rozwiązań klasy OSS (ang. Operations Support System). Czytaj więcej

NEDAPS SEC

System zapewnia pełną inwentorykę profili konfiguracji tworzonych dla poszczególnych klientów. Profil zawiera m.in. informację o tym, dla jakiej firmy został utworzony, na podstawie jakiej umowy, do kiedy jest ona ważna, kto jest kierownikiem projektu, jak jest skonfigurowane środowisko klienta. Czytaj więcej

NEDAPS IDM

Zadaniem systemu NEDAPS IDM jest automatyzacja i ujednolicenie procesu zarządzania polityką bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Rozwiązanie zapewnia zarządzanie (nadawanie, modyfikacja, odbieranie) uprawnieniami pracowników oraz gości do wewnętrznych systemów IT firmy lub instytucji. System zapewnia integrację z systemami informatycznymi oraz urządzeniami za pomocą dostępnych, standardowych interfejsów i protokołów. Czytaj więcej

trenażer operatorów tunelu symulator szkolenie wasko Trenażer operatorów tunelu

Jest to narzędzie, które służy do szkolenia operatorów. Ma na celu przygotowanie ich do pracy w Centrum Zarządzania Tunelem. Jest wiernym odwzorowaniem środowiska tunelowego, które umożliwia dokształcenie się personelu jak również weryfikacje wiedzy i zachowań w sytuacjach zagrożenia. Czytaj więcej

NEDAPS REGOS

System efektywnie wspiera operatorów i administratorów w realizacji ich codziennych prac. NEDAPS przeznaczony jest dla każdej firmy posiadającej rozległą infrastrukturę złożoną z różnorodnych urządzeń i systemów wielu producentów, która wymaga częstych modyfikacji w celu zapewnienia realizacji usług zarówno wewnątrz firmy, jak i dla klientów zewnętrznych. Czytaj więcej

Inteligentne Systemy Transportowe, Zarządzania transportem drogowym Inteligentne Systemy Transportowe ITS

✔ Projektujemy i wdrażamy inteligentne systemy transportowe - systemy ITS. proces zarządzania transportem drogowym ➡ Zobacz więcej Czytaj więcej

OpenEye HelpDesk

System OpenEye HelpDesk jest aplikacją systemu OpenEye, wspierającą świadczenie oferowanych usług, niezależnie od branży i obszaru działania firm. Wykorzystując w sposób optymalny kompetencje pracowników oraz systematyzując procesy zgłaszania problemów, system wpływa na podwyższenie jakości oferowanych usług oraz lepszą organizację pracy całych działów. Czytaj więcej

Ochrona instalacji przemysłowych Systemy detekcji gazu i pożaru

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w zakładach chemicznych, petrochemicznych, tłoczniach gazu, a także w tych przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których pojawiają się substancje łatwopalne i powstaje realne zagrożenie wybuchem. Pracujemy na certyfikowanych przez CNBOP systemach AUTRONICA oraz DET-TRONICS. Nasi inżynierowie mają uprawnienia do pracy w warunkach gazoniebezpiecznych i legitymują się certyfikatami potwierdzających ich wysokie kompetencje, dzięki czemu WASKO ma status autoryzowanego partnera firmy AUTRONICA. Czytaj więcej

Eindustria

System Eindustria umożliwia długoterminowe planowanie zapotrzebowania na paliwo gaz ziemny w podziale na dowolne, konfigurowalne okresy (lata – gazowe lub kalendarzowe, miesiące i doby) oraz pozwala na szczegółowe ewidencjonowanie posiadanych kontraktów na dostawy gazu, w tym z Towarową Giełdą Energii, oraz kontraktów przesyłowych. Czytaj więcej

GAZ-KOLEKTOR

GAZ-KOLEKTOR jest kompleksową platformą informatyczną przeznaczoną dla operatorów sieci gazowniczych lub firm posiadających rozległą sieć gazowniczą z dużą ilość urządzeń pomiarowych gromadzących dane rozliczeniowe. Czytaj więcej

System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania Ruchem SYZAR

SYZAR jest innowacyjnym systemem informatycznym służącym do integracji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak urządzenia sterowania, pomiaru, monitorowania i nadzoru w celu wytworzenia informacji niezbędnych zarządcy do bezpiecznego i efektywnego zarządzania autostradą. Czytaj więcej

Automatyczny System Obsługi Zajezdni System Automatycznej Obsługi Zajezdni ASOZ

Do głównych funkcjonalności systemu ASOZ należy zaliczyć automatyczne sterowanie ruchem tramwajów na terenie zajezdni z uwzględnieniem, śledzenie położenia tramwajów na terenie zajezdni, planowanie pracy oraz rejestrację czasu pracy motorniczych, planowanie przeglądów okresowych, integrację z urządzeniami diagnostycznymi typu: tokarka podtorowa lub stanowisko kontroli zużycia profilu kół. Czytaj więcej

Voyager Rail Zarządzanie flotą lokomotyw Monitoring Lokomotyw i Wagonów Kolejowych: Voyager Rail

System Voyager Rail to łatwy sposób na monitoring pojazdów i zarządzanie flotą. Jest przeznaczony do monitorowania różnego typu pojazdów , wykorzystując do tego celu urządzenia pomiarowe zainstalowane na lokomotywie (sondy, przepływomierze). Zebrane dane przekazywane są do system z użyciem transmisji GPS/GPRS, a następnie przetwarzane, analizowane, zapisywane i poddane archiwizacji. Czytaj więcej

Inteligentne Systemy Monitoringu

Inteligentna analityka obrazu sprawdza obraz przed kamerą i porównuje go ze zdefiniowanymi wcześniej wzorcami zdarzeń i zachowań. Wejście w chronioną strefę, pozostawienie przedmiotu bez nadzoru, akty wandalizmu, niebezpieczne zachowania na drodze typu jazda pod prąd lub pieszy na drodze, upuszczenie ładunku, odczytywanie numerów tablic rejestracyjnych i wiele innych zdarzeń może być wykrywanych automatycznie. Takie działania podnoszą bezpieczeństwo oraz zmniejszają liczbę fałszywych alarmów. Czytaj więcej

System Ochrony Perymetrycznej

System Ochrony Perymetrycznej jest przeznaczony do zabezpieczenia przed nieuprawnionymi wtargnięciami na teren zakładów przemysłowych, stref wyłączonych z ruchu cywilnego (lotnisk, ujęć wody pitnej, zakładów obrotu materiałami niebezpiecznymi, obiektów militarnych), a także granic i stadionów. Głównym zadaniem systemu ochrony perymetrycznej jest przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom, których skutkiem mogą być straty materialne, poszkodowanie osób czy zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu lub obiektu. Czytaj więcej

Platforma informatyczna dla komend Policji

Platforma informatyczna dla Wojewódzkich Komend Policji dla obszaru prewencji i ruchu drogowego to złożony system informatyczny o wysokiej dostępności przeznaczony do wykorzystania przez jednostki wewnętrzne policji oraz przez obywateli. Czytaj więcej

System wspomagania dowodzenia

System Wspomagania Dowodzenia dla Straży Miejskich, w sposób unikalny w skali kraju, kompleksowo wspomaga proces obsługi zdarzeń od momentu przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 986, poprzez zadysponowanie właściwych patroli na miejsce zdarzenia, wszczęcie postępowania mandatowego, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu aż po zarejestrowanie wyników działań, prowadzonych postępowań i wokand. Czytaj więcej

Dyspozytornia

System wspomagania pracy głównej Dyspozytorni ruchu dostarcza narzędzie dla Dyspozytorów wspierające procesy zarządzania flotą pojazdów, komunikacji z zespołami oraz dysponowaniem pojazdów do zadań przewozowych. System Dyspozytornia zapewnia niezawodną komunikację z zespołami, obsługę zgłoszeń i zdarzeń komunikacyjnych oraz integrację z zewnętrznymi systemami w celu przyspieszenia przepływu informacji. System pozwala również na monitorowanie pojazdów oraz zespołów w czasie rzeczywistym pozwalając Dyspozytorowi w krytycznym momencie podejmować trafne decyzje w zaledwie kilka chwil. Czytaj więcej

Kontrola ruchu lotniczego Systemy kontroli ruchu powietrznego

WASKO SA współpracuje z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, jak i poszczególnymi Portami Lotniczymi na terenie Polski od wielu lat. Owocami tej współpracy jest wiele zrealizowanych projektów w dziedzinie CNS (Communication, Navigation, and Surveillance) oraz ATC (Air Traffic Control). Czytaj więcej

Bazy Danych WASKO

Nasze bazy danych jako jedyne na rynku oferują przyporządkowanie wielu urzędów i instytucji do adresów na podstawie właściwości terytorialnej. Dzięki powiązaniu tych informacji nasza baza danych może znaleźć zastosowania m.in. w mechanizmach automatycznej korespondencji. Informacje znajdujące się w słownikach pochodzą z oficjalnych źródeł, m.in. z: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Urzędu Statystycznego; czy z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Czytaj więcej

budowa sieci teleinformatycznych  Sieci teleinformatyczne

Stabilne i zawsze dostępne systemy telekomunikacyjne, zapewniające nieograniczony dostęp do Internetu i połączeń głosowych, w obecnych czasach odgrywają szczególnie ważną rolę dla funkcjonowania państwa, przedsiębiorstw oraz indywidualnych odbiorców. Czytaj więcej

System zabezpieczenia skrzyżowań, system antykolizyjny System zabezpieczenia skrzyżowań wewnętrznych

System zabezpieczenia skrzyżowań zakładowych to rozwiązanie o logice działania uwzględniającej charakterystyczne warunki pracy panujące w zakładzie lub wybranym jego wycinku. Naszym celem jest przygotowanie projektu, który bazuje na analizie zagrożeń występujących w danym miejscu. Wynikiem analizy jest przygotowanie rozwiązania odpowiedniego pod względem zastosowanych środków technicznych i zasadnego ekonomicznie. Czytaj więcej

KOBAT-Kolektor

System przetwarza informacje o bilingu abonentów, bilingu na styku sieci operatorów, dane z sieci sygnalizacji 7, informacje o usługach zrealizowanych z wykorzystaniem protokołu IP. Są to przede wszystkim informacje konieczne dla rozliczeń (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe itp.) oraz dane z pomiarów ruchowych. Czytaj więcej

KOBAT SAD

KOBAT-SAD gromadzi i przetwarza dane statystyczne rejestrowane przez elementy sieci telekomunikacyjnej, w szczególności dane o ruchu sygnalizacyjnym SS7 oraz dane z pomiarów ruchowych – TDR (Traffic Data Record). Źródłem danych mogą być także inne systemy kolekcji i systemy bazodanowe gromadzące dane ruchowe. Zgromadzone dane poddawane są agregacji i analizie. Czytaj więcej

MTDE – Emulator pamięci masowych

Emulator magnetycznych pamięci masowych MTDE jest urządzeniem elektronicznym adresowanym do firm wykorzystujących tradycyjne nośniki zapisu danych z magistrali SCSI, takie jak napędy taśmowe (tzw. przewijaki), streamery, dyski magnetooptyczne. Rozwiązanie odpowiada na potrzeby operatorów telekomunikacyjnych posiadających cyfrowe centrale telefoniczne, w których wykorzystywane są wymienione wyżej nośniki danych. Emulator MTDE zastępuje napędy magnetyczne stosowane na centralach telekomunikacyjnych, zarówno do transmisji danych bilingowych, jak i systemowych. Czytaj więcej