Tytuł projektu: “Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”

Akronim: BIOSTRATEG

Okres realizacji:

01.04.2015 – 31.03.2018

Projekt jest realizowany w konsorcjum:

 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Grodźcu Śląskim
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach

 • Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Krakowie

 • WASKO S.A z siedzibą w Gliwicach

 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznastwa Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach

 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu

 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu

Cele projektu:

Projekt ma na celu podejście kompleksowe do problemu efektywności energetycznej w sektorze rolnym. Począwszy od kwestii związanych z efektywnością energetyczną budynków inwentarskich, gospodarowaniem odpadami z produkcji rolnej, wykorzystaniem pozostałości pofermentacyjnych, które są odpadami z eksploatacji biogazowni. W wyniku badań mają zostać przygotowane materiały do utworzenia bazy wiedzy i edukacyjnych programów komputerowych do promowania i popularyzacji idei wykorzystania OZE na obszarach wiejskich.

Główne założenia:

 1. Projekt budynku inwentarskiego, który będzie łatwy do wdrożenia, energooszczędny oparty na OZE.
 2. Baza wiedzy, algorytmy oraz program komputerowy który będzie łączył wiedzę na temat substratów, zagospodarowania masy pofermentacyjnej oraz umożliwiał kompleksowe zarządzanie i optymalizację procesów zachodzących w gospodarstwie rolnym a w szczególności procesów energetycznych.
 3. Stworzenie 4 technologii z zakresu energetyki biogazowej maksymalizujących użyteczność ekologiczną, energetyczną oraz ekonomiczną instalacji.
 4. Opracowanie metod i urządzenia do doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu.
 5. Plan wdrożenia wyniku prac badawczych do realnej gospodarki i upowszechnianie go.