Prace badawczo-rozwojowe

WASKO S.A., stale od 2009 roku, realizuje decyzję o kontynuowaniu rozwoju swoich produktów przy zwiększaniu nakładów finansowych na prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Prace badawczo rozwojowe są prowadzone w ramach projektów dofinansowanych przez:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  • Agencję Rozwoju Przemysłu
  • Ministerstwa RP

Do prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych oraz celowych, w których uczestniczyło WASKO należą:

  • projekt obejmujący opracowanie uniwersalnej, pływającej platformy gąsienicowej przeznaczonej dla wojsk,
  • opracowanie nowej generacji urządzeń pokładowych dla pojazdów lądowych na polu walki,
  • opracowanie i implementacja kompleksowego systemu bezpiecznej identyfikacji, autoryzacji oraz ochrony zasobów teleinformatycznych w
  • oparciu o techniki biometryczne przy integracji z Infrastrukturą Klucza Publicznego,
  • implementacja systemu kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe.

Projekty

Celem projektu jest wytworzenie narzędzi wspierających decyzje o zakresie leczenia miejscowego nowotworów. Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego.

Okres realizacji: 01.11.2015 – 31.10.2018

Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa.

Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2018

Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji koszów ich leczenia.

Okres realizacji: 01.11.2015 – 31.10.2018