Grupa Kapitałowa i spółki zależne

Grupa Kapitałowa WASKO obejmuje spółki zależne: COIG S.A., GABOS SOFTWARE Sp. z o.o., LogicSynergy, D2S Sp. z o.o., WASKO4BUSINESS Sp. z o.o. oraz FONON Sp. z o.o.

COIG SA

93,20%

COIG S.A. z siedzibą w Katowicach jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach o profilu górniczym oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych. Spółka jest również producentem oprogramowania dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, wspomagającego całość procesów administracyjnych, w tym także finansowych, realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. COIG S.A. dostarcza także rozwiązania wykorzystywane w jednostkach działających w sektorze ochrony zdrowia. Spółka została nabyta przez WASKO S.A. od Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego na mocy Umowy z dnia 05.06.2012.

www.coig.pl

Gabos Software

100%

GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z branży medycznej. Flagowym produktem firmy GABOS jest rodzina rozwiązań Mediqus, który ma na celu kompleksową obsługę szpitali od strony medycznej oraz administracyjnej.

www.gabos.com.pl

Centrum Medyczne Gabos  Sp. z o.o.

100%

Centrum Medyczne GABOS  Sp z o.o. –Innowacyjne metody leczenia oparte na nowoczesnych rozwiązaniach medycznych i informatycznych charakteryzują piekarskie Centrum Medyczne Gabos. Wielospecjalistyczna placówka oferuje szeroki zakres usług związanych z konsultacjami, badaniami i zabiegami (w tym zaawansowanymi operacjami) wielu specjalizacji skierowanymi dla dorosłych i dzieci. Świadczy usługi także w niszowych i trudno dostępnych obszarach.

www.gaboscm.com.pl

Logic Synergy

100%

Firma LogicSynergy Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku informatycznym od 1986 roku. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne do kompleksowego zarządzania w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwami z branży utility: wod-kan, komunalnych, ciepłowniczych. Firma posiada również w swojej ofercie specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi dla administracji publicznej oraz realizuje indywidualne zlecenia dla różnych branż przemysłowych.

www.logicsynergy.pl

D2S Sp. z o.o.

100%

D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została utworzona w maju 2012 roku. Przedmiotem działalności D2S Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych .

www.d2s.pl

WASKO4BUSINESS Sp. z o.o.

100%

WASKO4BUSINESS Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi wspierające procesy organizacyjne oraz finansowo-księgowe.

www.wasko4b.pl

FONON Sp. z o.o.

100%

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz integracji różnych jej typów ze szczególnym uwzględnieniem sieci szerokopasmowych.

www.fonon.com.pl