Strona głównaInwestorKalendarz raportów okresowych

Kalendarz raportów okresowych

Kalendarium przekazywania raportów okresowych w roku 2023:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 24 lutego 2023 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 19 maja 2023 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 17 listopada 2023 r.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

  • skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. – 28 kwietnia 2023 r.
  • jednostkowy raport roczny za rok 2021 r. – 28 kwietnia 2023 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 15 września 2023 r.