Kalendarz raportów okresowych

Kalendarium przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 25 lutego 2022 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 20 maja 2022 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 18 listopada 2022 r.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

  • skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.
  • jednostkowy raport roczny za rok 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 9 września 2022 r.