Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.

WASKO S.A. gwarantuje Państwu poufność przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W celu szerszego przekazania Państwu wiedzy w zakresie postępowania z danymi osobowymi, poniżej zamieszczamy informacje na temat ich przetwarzania.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych jest WASKO S.A. z siedzibą: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice.
 

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez e-mail: iod@wasko.pl, nr telefonu +48 32 33 28 321; adres do korespondencji: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków WASKO S.A.

4. Czas prztwarzania

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez WASKO S.A. roszczeń.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych uzyska podmiot świadczący usługi informatyczne wobec Administratora, tj. COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
 
 

6. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO.

7. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
 

8. Pozostałe informacje

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Podstawa prawna udzielenia informacji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (źródło: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)
 
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego