Numer raportu: 6/2010

Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 23 czerwca 2010 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2010 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% ogólnej liczby głosów był Pan Wojciech Wajda posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,5% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki w dniu 23 czerwca 2010 roku Pan Wojciech Wajda wykonywał prawo z 46.644.653 akcji, co stanowiło 99,91% głosów obecnych na WZA (46.687.653 głosy) oraz 51,15% wszystkich głosów w Spółce.