Numer raportu: 10/2014

Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2014 roku, jedynym znaczącym akcjonariuszem był Pan Wojciech Wajda posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela, dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,54% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki w dniu 12 czerwca 2014 roku Pan Wojciech Wajda wykonywał prawo z 52.944.653 akcji, co stanowiło 95,28% głosów obecnych na WZA (55.569.653 głosy).