Numer raportu: 16/2012

Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2012 roku, jedynym znaczącym akcjonariuszem był Pan Wojciech Wajda posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela, dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,54% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki w dniu 12 czerwca 2012 roku Pan Wojciech Wajda wykonywał prawo z 6.300.00 akcji, co stanowiło 99,68% głosów obecnych na WZA (6.320.000 głosów).