Numer raportu: 20/2009

Znaczący akcjonariusze na ZWZA w dniu 30 czerwca 2009 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o akcjonariuszach posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku, więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.

 

1. Wojciech Wajda – posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,5% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku wykonywał prawo z 46.644.653 akcji co stanowiło 87,25% głosów obecnych na WZA (53.460.003 głosy).

 

2. EURO-TECH Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 6.380.000 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących7,0% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki wykonywała prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów EURO-TECH Investments S.a.r.l. w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (53.460.003 głosy) w dniu 30 czerwca 2009 r. wynosił 11,93%.