Numer raportu: 34/2012

Znaczący akcjonariusze na NWZA WASKO S.A. w dniu 28 listopada 2012 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 listopada 2012 roku, jedynym znaczącym akcjonariuszem był Pan Wojciech Wajda posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela, dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,54% wszystkich głosów (91.187.500). Na NWZA Spółki w dniu 28 listopada 2012 roku Pan Wojciech Wajda wykonywał prawo z 52.944.653  akcji, co stanowiło 99,92% głosów obecnych na WZA (52.987.653
głosów).