Numer raportu: 6/2018

Zmiany w Zarządzie WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A. na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2018 roku podjęła uchwały, na mocy których w skład Zarządu powołano następujące osoby: Pana Włodzimierza Sosnowskiego jako Członka Zarządu oraz Pana Rafała Stefanowskiego jako Członka Zarządu.

Od dnia 23 stycznia 2018 roku Zarząd WASKO S.A. będzie funkcjonować w następującym składzie:

  • Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu,
  • Tomasz Macalik – Członek Zarządu,
  • Michał Mental – Członek Zarządu,
  • Łukasz Mietła – Członek Zarządu,
  • Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu,
  • Rafał Stefanowski – Członek Zarządu.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące nowo powołanych Członków Zarządu dnia 23 stycznia 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.