Numer raportu: 12/2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

Zarząd WASKO S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega podany uprzednio w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. termin przekazania w 2018 roku skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2017.

Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2017: 27 kwietnia 2018r.
Pierwotnie podany termin przekazania raportu rocznego: 30 kwietnia 2018r.