Numer raportu: 01/2022

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent) informuje, że w dniu 12 stycznia 2022r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji WASKO S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce tj. przez Pana Łukasza Mietłę pełniącego funkcję Członka Zarządu WASKO S.A.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powiadomienie_rb_1_2022