Numer raportu: 08/2019

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji WASKO S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

powiadomienie_rb_8_2019