Numer raportu: 21/2017

Zawarcie umowy z kontrahentem

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 Zarząd WASKO S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy podwykonawczej ze spółką Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie Oddział w Polsce w Warszawie (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie Systemu Zarządzania Tunelu i Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka A Południowej Obwodnicy miasta Warszawy. Inwestycja będąca przedmiotem umowy dotyczy realizacji przez Zamawiającego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie (Inwestor) zamówienia publicznego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2- Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A tj. od węzła „Puławska” do węzła „Pczyczółkowska”.

Wartość umowy wynosi 24,6 mln zł netto (30,2 mln brutto), a termin jej wykonania ustalono na dzień 11.08.2020 r.W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące tunel „Ursynów” oraz system zarządzania ruchem w ramach obszaru oddziaływania na istniejącym odcinku dróg od węzła Wiskitki do węzła Mińsk Mazowiecki (drogi A2, S2). System ma zapewnić zarządzanie ruchem w tunelu i uwzględniać sterowanie objazdami w przypadku jego zamknięcia.

Umowa dotyczy algorytmów, projektów wykonawczych, montażu i uruchomienia systemu oraz opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej części tunelowej oraz drogowej.WASKO S.A. udziela 5 letnią gwarancją elementów wewnętrznych oraz 10 letnią gwarancję dotyczącą elementów zewnętrznych.Umowa przewiduje poziom kar umownych w wysokości 15 tys. zł za każdy dzień opóźnienia wykonywanych prac od 11 do 30 dni oraz 50 tys. zł za każdy dzień opóźnienia powyżej 30 dni wykonywanych prac. Dodatkowo umowa przewiduje karę umowną w wysokości 50 tys. zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji tzw. kamienia milowego „Odbiór Końcowy”, jak również 10 tys. zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji usuwania wad zgłaszanych w ramach gwarancji lub rękojmi.

Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości kontraktu.