Numer raportu: 9/2009

Zamówienie od ACTION S.A. na dostawę sprzętu komputerowegoza 6,1 mln zł

Zarząd WASKO SA informuje o otrzymaniu w dniu 28.04.2009r. zamówienia od firmy ACTION S.A. na dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości 6,1 mln zł (netto). Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od daty jego otrzymania.

 

Zarząd WASKO informuje także, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła z ACTION S.A. inne transakcje sprzedaży i zakupu sprzętu komputerowego o łącznej wartości 16,7mln zł.

 

Jako kryterium uznania zamówienia za znaczące uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 159 033,7 tys. zł.