Numer raportu: 8/2015

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez WASKO S.A. w roku 2014

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, iż oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6. Raporty są udostępnione na stronie internetowej WASKO S.A., pod adresem: www.wasko.pl .

Wykaz_informacji_biezacych_i_okresowych_przekazanych_w_2014