Numer raportu: 18/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 07.06.2018 r.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2018 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 07.06.2018 r stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wykaz akcjonariuszy WASKO