Numer raportu: 28/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 31.08.2020 r.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A., które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020
r.

wykaz akcjonariuszy pow 5%