Numer raportu: 33/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 26.09.2018 r.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A., które odbyło się w dniu 26 września
2018 r.

Wykaz akcjonariuszy WASKO powyzej 5%