Numer raportu: 21/2012

Wybór oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu Komendy Wojewódzkiej w Krakowie

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 13.07.2012 roku otrzymał informację o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na „zakup, instalację i uruchomienie serwerów, w tym niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi oraz systemów składowania i archiwizacji danych”. Wartość oferty złożonej przez WASKO S.A. wynosiła 20,8 mln zł (brutto). Termin wykonania zamówienia określono na 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że wybór oferty Spółki nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy w tym przedmiocie. O fakcie podpisania takiej umowy Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.