Numer raportu: 18/2012

Wybór oferty WASKO jako najkorzystniejszej w przetargu ZUS na „urzędomaty”

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 14.06.2012 roku otrzymał informację o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na „dostawę i wdrożenie infrastruktury wraz z oprogramowaniem mającym na celu ułatwienie obywatelom dostępu do PUE (Platforma Usług Elektronicznych) w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS”. Wartość oferty złożonej przez WASKO S.A. wynosiła 12,3 mln zł (brutto). Termin wykonania zamówienia określono na grudzień 2012 roku.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i wdrożenie wielofunkcyjnych samoobsługowych urządzeń informacyjnych tzw. „urzędomatów” (infrastruktury wraz z oprogramowaniem ułatwiającej obywatelom dostęp do PUE) tj. 160 sztuk urządzeń umiejscowionych w Centrali ZUS oraz we wskazanych na terenie Polski Terenowych Jednostkach Organizacyjnych ZUS, zapewniających dostęp do serwisów internetowych oraz udostępniających usługi elektroniczne i usługi wrzutni dokumentów (skanowanie, składanie, drukowanie), przeprowadzenie instruktaży oraz zapewnienie wsparcia w utrzymaniu dostarczonego rozwiązania.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że wybór oferty Spółki nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy w tym przedmiocie. O fakcie podpisania takiej umowy Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.