Numer raportu: 37/2012

Wybór oferty spółki zależnej – COIG S.A. o wartości 62, 1 mln zł jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 r. otrzymał informację od spółki zależnej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach o wyborze jej oferty przez Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach jako najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie  „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego  systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem”.

W ramach kontraktu COIG S.A. będzie zapewniał świadczenie usług Service Desk, wsparcia serwisowego oprogramowania ERP SZYK2 własnej produkcji w modelu outsorcingowym, zarządzania i utrzymania sieci WAN oraz świadczenie usług internetowych ( m.in. poczta, www, monitoring). Umowa będzie także przewidywać rozwój oprogramowania objętego kontraktem.  Kontrakt wynegocjowany jest z uwzględnieniem parametrów SLA dla świadczonych umów. Wartość wybranej oferty wynosi 62,1 mln zł (brutto), a termin realizacji wynosi 3 lata tj. od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2015.

Wg informacji posiadanych przez COIG S.A. podpisanie umowy nastąpi w ciągu najbliższych dwóch dni.

Jako kryterium uznania informacji za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2012 r. wynosiły 172 292,9 tys. zł.