Numer raportu: 29/2012

Wybór oferty konsorcjum WASKO S.A. i Cerbex Sp. z o.o. w postępowaniu dotyczącym wymiany zintegrowanych systemów wykrywania gazu dla EuRoPol Gaz S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 15.10.2012 roku otrzymał informację o wyborze oferty konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Cerbex Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym przez EuRoPol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie na ” wymianę zintegrowanych systemów wykrywania gazu i pożaru na tłoczniach gazu Ciechanów, Zambrów i Szamotuły”. Wartość oferty złożonej przez Konsorcjum WASKO S.A. wynosiła 14,1 mln zł (netto). Termin wykonania zamówienia określono na 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A. i Cerbex Sp. z o.o. nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy w tym przedmiocie. O fakcie podpisania takiej umowy Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.