Numer raportu: 35/2012

Wybór oferty konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. i Fonbud Sp. z o.o. w postępowaniu dotyczącym projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie” o łącznej wartości 91 mln zł brutto

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 03.12.2012 roku otrzymał informację o wyborze oferty konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum), D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Fonbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie”.

Inwestycja, którego dotyczy wymienione postępowanie przetargowe, została podzielona na 4 części – oferta Konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. oraz Fonbud Sp. z o.o. została uznana za najkorzystniejszą dla dwóch z nich o łącznej wartości 91 mln zł (brutto).

Zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt, którego dotyczy postępowanie przetargowe, powinien zostać zakończony do 31 lipca 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. i Fonbud Sp. z o.o. nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy w tym przedmiocie. O fakcie podpisania takiej umowy Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Jako kryterium uznania informacji za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2012 r. wynosiły 172 292,9 tys. zł.