Numer raportu: 36/2012

Wybór oferty konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. i Fonbud Sp. z o.o. w postępowaniu dotyczącym projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie” o wartości 18,2 mln zł brutto

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 13.12.2012 roku otrzymał informację o wyborze oferty konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum), D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Fonbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie”.

Inwestycja, którego dotyczy wymienione postępowanie przetargowe, została podzielona na 8 części – oferta Konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. oraz Fonbud Sp. z o.o. została uznana za najkorzystniejszą dla jednej z nich. Wartość wybranej oferty Konsorcjum to 18,2 mln zł (brutto).

Projekt, którego dotyczy postępowanie przetargowe, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien zostać zakończony do dnia 30 września 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. i Fonbud Sp. z o.o. nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy w tym przedmiocie. O fakcie podpisania takiej umowy Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Jako kryterium uznania informacji za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2012 r. wynosiły 172 292,9 tys. zł.