Numer raportu: 12/2012

WASKO S.A. ponownie otrzymało od MSP wyłączność negocjacyjną w sprawie prywatyzacji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż decyzją Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 maja 2012 roku Spółka ponownie otrzymała wyłączność negocjacyjną w procesie prywatyzacji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach,  polegającej na sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa 459.000 akcji COIG S.A., o wartości nominalnej 10 złotych każda i stanowiących 85 proc. jej kapitału zakładowego.

Termin obowiązywania udzielonej wyłączności negocjacyjnej został ustalony na 15 czerwca 2012 roku.