Numer raportu: 27/2012

Uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 35/2008,

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż partnerem krajowym, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 35/2008 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 17 października 2008 roku było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przekazanie powyższej informacji zostało opóźnione ze względu na słuszny interes Spółki, na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.