Numer raportu: 11/2010

Umowa z MSWiA na zapewnienie i utrzymanie internetowego portalu informacyjnego polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz zapewnienie i utrzymanie Systemu Akredytacji owartości 6.456 tys. zł,

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 28.10.2010 roku podpisanej umowy z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przedmiotem jest zapewnienie i utrzymanie internetowego portalu informacyjnego polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz zapewnienie i utrzymanie Systemu Akredytacji w ramach projektu Zapewnienie infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Umowa została podpisana w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgodnie z umową ramową, o której WASKO S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 7/2010 z dnia 10.08 br.

Wartość umowy to 6.456 tys. zł. Umowa będzie realizowana etapami, ostatni z nich zakończy się 31.12.2012 roku.