Numer raportu: 16/2011

Umowa z MSWiA na stałą obsługę punktów akredytacji w ramach projektu związanego z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej

Zarząd WASKO S.A. informuje o podpisaniu kolejnej umowy z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu pod nazwą „Zapewnienie infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.” Zgodnie z podpisaną umową WASKO S.A. będzie wykonywać usługi w zakresie stałej obsługi punktów akredytacji w obiektach konferencyjnych. Wartość podpisanej umowy wynosi: 1,2 mln zł netto. Termin obowiązywania umowy wyznaczono na dzień 20 grudnia 2011 r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie punktów akredytacji w miejscach spotkań organizowanych w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Spotkania będą organizowane w Sopocie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Zadaniem punktów akredytacji będzie m.in. obsługa uczestników spotkań w punktach akredytacji, wprowadzanie oraz edycja danych uczestników spotkań w Systemie Akredytacji oraz identyfikacja uczestników spotkań.

WASKO S.A. bierze istotny udział w projekcie dotyczącym Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Spółka jest także odpowiedzialna za zapewnienie i utrzymanie internetowego portalu informacyjnego polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz za zapewnienie i utrzymanie Systemu Akredytacji – umowa w tym zakresie podpisana została pod koniec października 2010 r., a stosowna informacja opublikowana została w raporcie bieżącym nr 11/2010 z dnia 29 października 2010 r.