Numer raportu: 10/2011

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 15 czerwca 2011 r.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2011 r.

 

Uchwały podjętye przez ZWZA w dniu 15 czerwca 2011 r.