Numer raportu: 19/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 07.06.2018 r.

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2018 r. w Gliwicach.

Regulamin_RN_załącznik do uchwały nr 24 ZWZA_WASKO_2018

ZWZA_WASKO_uchwały_podjęte_2018_06_07