Numer raportu: 15/2013

Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2013 r.

 

Uchwały ZWZA WASKO S.A. z dnia 5 czerwca 2013 roku.