Numer raportu: 14/2016

Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r.