Numer raportu: 9/2015

Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 16 czerwca 2015 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2015 r.

Tresc_projektow_uchwal_ZWZA_WASKO_2015_06_16