Numer raportu: 08/2014

Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014 r.

Uchwały ZWZA WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku.