Numer raportu: 15/2012

Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.