Numer raportu: 33/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 20.10.2017 r.

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2017 r. w Gliwicach.
Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

NWZ_WASKO_2017_10_20_podjęte_uchwały