Numer raportu: 17/2009

Rozwiązanie znaczącej umowy ramowej

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku nastąpiło w drodze porozumienia stron rozwiązanie umowy podpisanej z partnerem krajowym w dniu 16 października 2008r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2008 z dnia 17 października 2009 roku. Rozwiązana umowa miała ramowy charakter, a jej przedmiotem było świadczenie przez WASKO S.A. kompleksowej informatycznej obsługi serwisowej przez okres trzech lat. Wartość rozwiązanej umowy szacowana była na około 20 mln zł.

 

Rozwiązanie umowy ma charakter techniczny i wynika z faktu, iż zakres prac w niej określony będzie w całości zrealizowany w ramach innej umowy ramowej, którą Spółka podpisała w dniu 4 czerwca 2009 roku i o której informowała w raporcie bieżącym nr 16/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku. Rozwiązanie umowy nie spowoduje negatywnych skutków dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej.