Rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2011 roku