„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny QSr_4_2009