Numer raportu: 4/2011

Rezygnacja Piotra Zerhau – Członka Zarządu WASKO S.A.z pełnienia tej funkcji. Ustanowienie Piotra Zerhau prokurentem Spółki

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2011 roku Pan Piotr Zerhau – Członek Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jako przyczynę rezygnacji Pan Piotr Zerhau wskazał powody zdrowotne. Funkcję Członka Zarządu pełnił od lipca 2006 roku. Pan Piotr Zerhau zatrudniony jest w WASKO S.A. od 1996 roku i nadal pozostaje pracownikiem Spółki.

 

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia bieżącego roku podjął uchwałę o ustanowieniu Pana Piotra Zerhau prokurentem WASKO S.A.

 

Na chwilę obecną Zarząd WASKO S.A. stanowią następujące osoby:

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,
Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu,
Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Kosobucki – Członek Zarządu,
Aleksander Nawrat – Członek Zarządu.