Numer raportu: 5/2018

Rezygnacja Członków Zarządu WASKO S.A. z pełnionej funkcji

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 Pani Katarzyna Ekiert – Członek Zarządu oraz Pani Katarzyna Maksymowicz – Członek Zarządu złożyły rezygnację z pełnionych przez nie funkcji. Obie rezygnacje są skuteczne z dniem 23 stycznia 2018 r.