Numer raportu: 15/2018

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. Wojciech Wajda – Przewodniczący Rady Nadzorczej WASKO S.A. oraz Andrzej Rymuza – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WASKO S.A. złożyli rezygnacje z
pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej WASKO S.A.