Numer raportu: 18/2009

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2009 r. Pan Marcin Juzoń – Członek Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. Pan Marcin Juzoń był Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A. od 23 stycznia 2002 roku.